Mazda MX-5

De la 28.590,00 EUR

Preț ofertă

Prețul include TVA

2022

An

132 cp

Putere

White

Tracțiune spate

1496

cm3

Capacitate cilindrică (cm3)

Benzină

3

Manuală

EXTERIOR
 • În­chi­de­re cen­tra­li­za­tă cu te­le­co­man­dă
 • Faruri LED
 • Oglinzi ex­te­rioare elec­tri­ce și în­că­l­zi­te
 • Aco­pe­riș tex­til ne­gru
 • Aco­pe­riș es­ca­mon­ta­bil ac­țio­nat ma­nu­al
 • Ca­pa­ce oglinzi în pia­no bla­ck
 • Ca­po­tă ac­ti­vă în caz de ac­ci­dent

INTERIOR
 • Vo­lan te­le­s­co­pic
 • Buton por­nire-oprire mo­tor
 • Sis­tem de asis­ten­ță la frâ­narea de ur­gen­ță ur­ba­nă cu de­tec­ție pe­des­tră (SCBS)
 • Vo­lan im­bră­cat în pie­le cu co­menzi au­dio și Blu­e­to­o­th
 • Gea­muri elec­tri­ce
 • Aer Con­di­țio­nat ma­nu­al
 • Ma­ne­tă frâ­nă de par­care îm­bră­ca­tă în pie­le
 • Pa­no­uri uși în cu­loarea caro­se­riei
 • Di­fe­ren­țial li­mi­tat (LSD)
 • Imo­bi­li­za­tor
 • G-Vec­to­ring Con­trol Plus
 • Sis­tem de con­trol al sta­bi­li­tă­ții di­na­mi­ce (DSC)
 • i-Elo­op
 • Pi­lot auto­mat
 • Sis­tem mo­ni­to­ri­zare pre­siu­ne pne­uri
 • Air­bag-uri fron­ta­le și la­te­ra­le
 • i-STOP
 • Pi­lot auto­mat
 • Aver­ti­zare la frâ­narea de ur­gen­ță (ESS)


Contactează un agent

Am peste 16 ani și sunt de acord ca societatea CASA AUTO menționată în Nota de informare de mai sus, sa utilizeze datele de contact din acest formular și conform opțiunii mele de mai jos, pentru scopul transmiterii de comunicări comerciale ulterioare în legătură cu produsele și serviciile comercilizate de acesta și partenerii săi, în modalități bifate de mine mai jos, astfel:

Credit Auto

Persoana fizica

Leasing Financiar

Persoana juridica

Alt tip de finantare

Solicita oferta

Citește: "Nota de informare cu privire la datele cu caracter personal"

Am peste 16 ani și sunt de acord ca societatea CASA AUTO menționată în Nota de informare de mai sus, să utilizeze datele de contact din acest formular și conform opțiunii mele de mai jos, pentru scopul transmiterii de comunicări comerciale ulterioare în legătură cu produsele și serviciile comercializate de acesta și partenerii săi, în modalitățile bifate de mine mai jos, astfel:

Citește: "Acordul explicit privind comunicările comerciale"
Citește: "Nota de informare cu privire la datele cu caracter personal"

Am peste 16 ani și sunt de acord ca societatea CASA AUTO menționată în Nota de informare de mai sus, să utilizeze datele de contact din acest formular și conform opțiunii mele de mai jos, pentru scopul transmiterii de comunicări comerciale ulterioare în legătură cu produsele și serviciile comercializate de acesta și partenerii săi, în modalitățile bifate de mine mai jos, astfel:

Citește: "Acordul explicit privind comunicările comerciale"
Citește: "Nota de informare cu privire la datele cu caracter personal"

Am peste 16 ani și sunt de acord ca societatea CASA AUTO menționată în Nota de informare de mai sus, să utilizeze datele de contact din acest formular și conform opțiunii mele de mai jos, pentru scopul transmiterii de comunicări comerciale ulterioare în legătură cu produsele și serviciile comercializate de acesta și partenerii săi, în modalitățile bifate de mine mai jos, astfel:

Citește: "Acordul explicit privind comunicările comerciale"